Vizyonumuz

Geleceğin yüksek teknolojili hayatına yüzünü dönen; daha fazla insanın bu teknolojilerden ve yaşam koşullarından faydalanması için emek harcayan; bölgesindeki üretim altyapısının gelişiminde payı olan projelere imza atan; beklentileri karşılamakta gösterdiği yüksek performans ile sorumluluklarının bilincinde olma prensibini ana ilke olarak benimsemiş; kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışıyla genç, tecrübeli, yenilikçi global bir şirket olmak.

Hakça Elektrik için “yenilikçilik”, temel değerlerimizden birisi ve kültürel mirasımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Müşterilerimize ve bize büyük fayda sağlayan ürün, sistem, hizmet ve çözümlerin üretilmesini ifade eden bu yaklaşım ile, hizmet sunduğumuz her işletmenin kendi faaliyet alanlarında sektör liderliğini hedeflemesine destek olmayı amaçlarız.

 

Hizmetin kaliteli ve kusursuz olmasının yaşam alanlarımızda geçirdiğimiz “nitelikli zaman”ın artmasına yol açacağının farkındayız. Bu farkındalıkla, hayata geçirdiğimiz tüm projelerde “önce insan” prensibimizin müşterilerimiz tarafından hissedilmesi, vizyonumuzun temel taşıdır.

 

Misyonumuz

– Koşulsuz müşteri memnuniyetini her daim yüksek tutacak sunumları gerçekleştirmek.
– Çevresel koşulları ön plana alarak doğaya ve yaşama saygılı işleyişler kurmak.
– Tabiatın kendini yenilemesine olanak sağlayacak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.
– Sunulan serviste ve kullanılan tüm ürünlerde kalite bilincinin en üst seviyeye taşınmasını sağlamak.
– Sanayi alanına yapılan alt yapı ve üretim destek üniteleri ile yatınm ve istihdama katkı sağlayarak, ülke ekonomisinin büyümesinde pay sahibi olmak.
– Karşılıklı güvene dayalı bir işbirliği anlayışı ile sürekli gelişim ilkesinin devamlılığından vazgeçmeden ısrarla çözüm üretmek.
– Ekip olma ruhunun çalışma gücüne vereceği etkinin bilincinde, profesyonel insan kaynaklarının firma bünyemizde çalışmasına olanak sağlamak.
– Hizmet sunduğumuz tüm işbirlikçilerimiz ile çalışanlarımıza karşı etik ve demokratik davranışların sergilenmesini temel görev olarak benimsemek.

“Koşulsuz Müşteri Memnuniyeti”ni sürdürülebilir kılmak için üretimde ve uygulamada “kalite” ön koşulumuzdur.

Kullanılan tüm sarf malzemelerimiz ile uygulamada gösterdiğimiz kalite odaklı hizmet anlayışının sürekliliğini muhafaza etmek için, kaliteli ürün temini ve çalışanlarımızın eğitimlerinin devamlılığını göz önünde bulundurmaktayız.

İçerisinde yer aldığımız her projede sunduğumuz hizmetin ve ürettiğimiz çözümlerin beklentilerin üstünde olmasının, firmamızın iş gücünün eseri olduğunu, bu iş gücünün ürettiği değer ile marka olma hedefimize ulaşacağımızı biliyoruz.

Bu gayede tüm faaliyet alanlarımızda görevi ne olursa olsun birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımızın takım olma ruhunu benimsemesi ve bireysel gelişimleri için imkanlar yaratılmasının, toplam kalitenin vazgeçilmezi olacağına inanıyoruz.

Hakça Elektrik, sahip olduğu etik değerler gereği, faaliyet yürüttüğü her alanda, tüm yasal ve ahlaki gerekliliklere uymaya ve mümkün olanın daha iyisini yapmaya kararlıdır. Kurumsal bir marka olma hedefi doğrultusunda, sürdürülebilir bir yaşam için çevresel değerler başta olmak üzere, ahlaki ve yasal sorumluluklara kurumsal ve bireysel olarak uymak zorundadır ve bu konuda tolerans göstermemektedir.

Bu gayede tüm faaliyet alanlarımızda görevi ne olursa olsun birlikte çalıştığımız ekip arkadaşımızın takım olma ruhunu benimsemesi ve bireysel gelişimleri için imkanlar yaratılmasının, toplam kalitenin vazgeçilmezi olacağına inanıyoruz.

Çalışanları, sorumlu iş anlayışına sahip olan Hakça Elektrik’i layıkıyla temsil edebilmek için yasalara, şirket içi kurallara ve iş düzenlemelerine uyar ve içinde bulundukları toplumun gelişmesi için çalışır. Firma yöneticileri şeffaflık, kişisel güvenilirlik ve karar alma mekanizmalarında sorumlu davranma kültürüne aktif bir şekilde katkıda bulunur. Hakça Elektrik’in her kademedeki çalışanları, etik değerlerin önde olduğu bir yaklaşımla, iş sonuçlarının hiçbir zaman etik kurallar ve kalite politikalarına uygunluğunun önüne geçmemesi için çaba gösterir.

– Yasalara uyarız.
– Tüm insanların haysiyetine saygı gösteririz.
– İş sağlığı ve güvenliğini geliştiririz.
– İşimizi dürüst ve şeffaf şekilde yürütürüz.
– Rakiplerimiz ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde adil davranırız.
– Taahhütlerimize bağlı kalırız.
– Mülkiyete saygılıyız.
– Çevrenin korunması için çabalarız.
– İyi bir kurumsal vatandaş olmayı taahhüt ederiz.